Villa GROET uit Avenhorn is een jonge en dynamische horeca onderneming waar passie, kwaliteit, gastvrijheid, creativiteit en zelfontplooiing hoog in het vaandel staan. Door onze snelle groei en ontwikkeling zijn wij op zoek naar:

Hoofd Bediening M/V

Medewerker bediening M/V 
Medewerkerhuishouding M/V

 

Competentieprofiel Hoofd Bediening M/V

Hij/zij is verantwoordelijk, naast meewerken in uitvoering voor het inplannen, regelen, bestellen, urenadministatie en aan/bijsturen van de medewerkers in de werkuitvoering.

 • Geeft leiding aan: 10 tot 25 (parttime) medewerkers.
Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Personeelsbeheer
 • zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers;
 • beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van pleziergesprekken, maken van ontwikkelafspraken;
 • toepassen van de personeelsinstrumenten.
 • motivatie en inzet medewerkers;
 • (kortdurend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.
Bediening en begeleiding gasten in het restaurant/hotel
 • Aansturen en geven van aanwijzingen/instructies;
 • toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden, opvangen en afhandelen van vragen/klachten van gasten;
 • Indelen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting (parttimers, oproepkrachten);
 • afstemmen van werkzaamheden met andere afdelingen;
 • zorg dragen voor de beschikbaarheid van hulpmiddelen;
 • zelf meewerken in de uitvoering (opnemen van bestellingen, serveren van wijnen en gerechten, bewerken gerechten aan tafel, opmaken van de rekening en afrekenen met gasten, e.d.);
 • toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).
 • gasttevredenheid (benadering, advies, uitstraling/presentatie);
 • kwaliteit mise en place (% tekort, tijdige bestelling/afroep e.d.);
 • omvang (additionele) verkoop (bovenop menu);
 • conform voorschriften (HACCP, presentatie);
 • efficiency planning (personeelskosten in % omzet);
 • omvang kasverschillen.
Voorstellen voor verbetering werkprocessen
 • (op basis van praktijkervaringen en suggesties van medewerkers en gasten) doen van voorstellen aan de leidinggevende betreffende verbeteringen/ veranderingen.
 • (besparing op) afdelingskosten;
 • toename van marges;
 • aantal overgenomen voorstellen.

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 

 • MBO niveau 3 - 4 werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met SVH-leermeester diploma;
 • inzicht in de (wettelijke) voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne;
 • kennis van de bedrijfsregels en kaders van de bedrijfsformule.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:

 

 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Plannen en organiseren:

 

 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.
Representatief:

 

 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Coachen / Instrueren:

 

 • toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt;
 • weet te motiveren en enthousiast te maken;
 • geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken;
 • laat anderen voorbeeldgedrag zien.
Kwaliteitsgericht:

 

 • corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.

 

Competentieprofiel Medewerker Bediening M/V

Als medewerker bediening ben je primair verantwoordelijk voor het opnemen van bestellingen, het serveren van dranken en gerechten, aannemen van tafelreserveringen en afrekenen met gasten.

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Voorbereiding van de bediening
 • verzorgen van mise en place, zoals dekken/klaarmaken van tafels, klaarleggen van bestek en tafellinnen, e.d.;
 • assisteren bij de opbouw van zalen (recepties en partijen).
 • juiste, tijdige en volledige voorbereiding;
 • tafels gedekt volgens instructie;
 • uiterlijke staat omgeving (opgeruimd, schoon);
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Bediening
 • ontvangen en placeren van gasten;
 • opnemen van bestellingen en geven van informatie, waar nodig raadplegen van de leidinggevende of de keuken over bijzondere wensen van gasten;
 • doorgeven van bestellingen aan keuken of buffet;
 • zo nodig zelf klaarmaken van eenvoudige bestellingen (inschenken van dranken, klaarmaken van kleine gerechten/snacks e.d.);
 • aanvoeren en klaarzetten van (ontbijt)buffetten;
 • serveren van gerechten, dranken.
 • gasttevredenheid (benadering, omgang, wijze van serveren);
 • naleving hygiënevoorschriften;
 • volledigheid en juistheid van verstrekte informatie.
Kassa- en verantwoordingswerkzaamheden
 • controleren, afdragen en verantwoorden van ontvangen gelden;
 • opmaken van rekening en afrekenen met gasten;
 • aannemen/noteren van tafelreserveringen, afstemmen met leidinggevende in geval van bijzonder vragen of verwachte problemen met de tafelbezetting.
 • kasverschillen;
 • volgens procedure.
Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden
 • op- en afruimen na afloop;
 • opruimen/schoonmaken van publieksruimten en werkruimten.
 • opgeruimde/schone werkomgeving;
 • conform voorschriften.

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 werk- en denkniveau;
 • inzicht in de (wettelijke) voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne;
 • kennis van de bedrijfregels en kaders van de bedrijfsformule.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.
Betrokkenheid:
 • is trots op het bedrijf Villa GROET uit Avenhorn en de eigen bijdragen daarin;
 • spreekt positief over Villa GROET uit Avenhorn;
 • voelt zich prettig bij de waarden en normen binnen ons bedrijf.

 

Competentieprofiel Medewerker Huishouding

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker huishouding zorg voor het verblijfsgereed maken van gastenkamers (bedden opmaken, stofzuigen, aanvullen verbruiksartikelen, etc.) en verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in algemene gasten- en bedrijfsruimtes. 

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Verblijfsgerede gastenkamers
 • opmaken van bedden, verwisselen van beddengoed e.d.;
 • schoonmaken van inventaris en stofzuigen/dweilen van kamers en eventueel desinfecteren van badkamers en toiletten;
 • zo nodig verwisselen van stoffering;
 • afvoeren van afval, gebruikt serviesgoed e.d.;
 • aanvullen van ge- en verbruiksartikelen (handdoeken, zeep, shampoo, glazen, toiletpapier e.d.);
 • op verzoek verzorgen van kleine gastenattenties.
 • volgens schema/controlelijst;
 • rein-, net- en ordelijkheid kamers;
 • aantal kamers per uur;
 • tijdig signaleren mankementen en tekorten;
 • gasttevredenheid (aantal onvolkomenheden/klachten).
Eenduidige technische reparaties
 • controleren van (technische) voorzieningen, signaleren van mankementen/tekorten en doorgeven aan betreffende collega;
 • uitvoeren van eenduidige technische handelingen, zoals het verwisselen van kapotte lampen.
 • tijdige signalering mankementen en tekorten.
Reiniging/ verzorging algemene ruimten
 • stoffen, stofzuigen en dweilen van de algemene ruimten;
 • zemen van ramen, deuren, afnemen van meubilair e.d.;
 • ordenen van inventaris volgens gewenste opstelling/ indeling;
 • reinigen van sanitaire ruimtes.
 • volgens schema en instructies;
 • rein-, net- en ordelijkheid openbare ruimtes;
 • tijdig signaleren mankementen en tekorten;
 • gasttevredenheid (aantal onvolkomenheden/klachten).
Ondersteuning afdeling
 • assisteren bij het inrichten van kamers en interne verhuizingen;
 • verrichten van hand- en spandiensten ten dienste van de afdeling en/of collega’s.
 • tevredenheid over ondersteuning;
 • conform voorschriften (instructie, werkmethoden, e.d.

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfspecifieke voorschriften;
 • productkennis van te gebruiken reinigingsmiddelen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.